CODI ACTIVITAT: TO13023


FONT : BADIA,J. i GRIFOLL,J. Jonc. Llengua catalana. Edicions 62


  
  
  
  La H
  
  La lletra H no representa avui en català cap so de la llengua
  parlada, tret d'alguns casos d'onomatopeies (Ha, ha, ha!, He, he
  he!, aha!, ehem!) i de mots manllevats a altres llengües (handicap,
  hòquei, handbol, Hèlsinki, hòlding,...)
  És, doncs, una grafia que conserva un valor etimològic, segons
  l'origen llatí o grec dels mots. Aquest fet planteja algunes
  dificultats a l'hora d'escriure, que només es poden resoldre
  memoritzant les paraules més bàsiques i fent atenció a d'altres mots
  cultes, tècnics o científics.
  Pel que fa aquest darrer grup és important de fixar-se que el català
  s'acosta al francès i al castellà (i a altres llengües romàniques)
  en l'ús de la lletra H:
  
  a) Mots bàsics: ahir, habitar, hàbil, ham, haver, hereu, herba,
  història, hivern, home, honor, hora, horror, hort, hospital, hotel,
  humanitat, humil, humor, vehicle.
  
  b) Mots cultes, tècnics o científics: adherir, anihilar, conhort,
  cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, harmonia, hecatombe, hectòme-
  tre, hegemonia, hel·lènic, hemicicle, hemorràgia, hendecasíl·lab,
  hèrnia, hexàgon, heterodox, hidrogen, higiene, hipèrbole, hipòtesi,
  hissar, homogeni, homicida, honest, hulla, menhir.
  
  Recordem
  
  Alguns mots que en català no escrivim amb H: avui, cacauet, coet,
  orfe, orxata, os, ou, ui, etc... benaurat, malaurat,... Vic,
  Hostafrancs, Montblanc, i altres noms de lloc; Ester, Judit,
  Elisabet,... Maó, Taüll, Boí, Arraona...; alguns altres que podem
  escriure amb H o no: Helena/Elena; Hanníbal/Anníbal; Hàsdrubal/
  Àsdrubal; etc.
  
  Finalment, convé distingir els mots següents alguns dels quals ja
  són pronunciats diferentment:
  
  a) ho: Pronom feble, pronunciat [u]: «Ho tens?»
    o: Conjunció o interjecció exclamativa: «Ell o nosaltres // O
    catalans...!»
    oh: Interjecció exclamativa
  
  b) hi: Pronom feble: «Ara hi aniré, no n'hi ha més»
    i: conjunció: «Ell i nosaltres»
  
  
  c) hem: Verb haver, pronunciació [Ém]: «Avui hem vist en Pere»
    em: Pronom feble, pronunciació [3m]: «La Joana em fa un petó»
  
  d) ha: Verb haver: «En Pere ho ha deixat per a tu»
    a: Preposició: «Vinc a veure-us»
    ah: Interjecció: «Ah, Barcelona...!»
  
  e) hom: Pronom, pronunciació [Om]: «Hom diu que hi ha canvis»
    om: Arbre: «Un om estenia les seves branques»
    ohm: Unitat d'electricitat: «Aquest circuit és de tants ohms»
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació