CODI ACTIVITAT: TO08020


FONT : BADIA, J. i GRIFOLL, J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
             _________________
             |ELS SONS LATERALS|
             |_________________|
  
  ELS SONS
  
  Recordeu que els sons laterals són [l] (cala, mala, pala), i [L]
  (calla, malla, palla). Es tracta també de dos fonemes, de l'ordre
  dental, l'un alveolar (/l/), i palatal l'altre (/L/), ja que
  serveixen per a distingir mots amb significats diferents.
  De fet, no ofereixen gaires dificultats ni en la pronúncia ni en la
  representació gràfica, com veurem.
  
  _ La pronunciació de [l]: L'articulació d'aquest so ofereix unes
  particularitats especials en català que l'aparten de la pronúncia
  castellana i l'acosten a l'anglesa: la part posterior del dors de la
  llengua es retreu i forma una àmplia zona de ressonància a la part
  velar de la boca; així, l'efecte que fa la ela catalana és de so
  velar (dit també «ela molla»). Aquest efecte és perceptible sobretot
  a final de paraula davant d'una pausa: mal, cal, sal, pel,...
  
  VARIANTS DIALECTALS
  
  a) La iodització: (pronunciació de la [l] com a [y] o [I]:
  palla/paia; genoll/genoi). Aquest fenomen és estès a la zona
  nord-oriental del català central (del Llobregat cap a la costa,
  exceptuant els grans nuclis de població: Manresa, Terrassa,
  Sabadell, Granollers, Mataró,...) i a les Illes Balears. En aquestes
  zones són pronunciades [y] o [I] determinades [L] provinents dels
  grups llatins C'L, G'L, LY:
  
  ull/ui, rella/reia, palla/paia
  
  Els rastres de iodització són estesos a una zona molt més àmplia
  encara, en mots com:
  
  llentia (llentilla), fiol (fillol), uial (ullal), ceies (celles),
  tai (tall), assoleiat (assolellat), vui (vull),...
  
  b) El grup inicial AL- és pronunciat en algunes zones AU- o U- en
  mots com:
  
  auba (alba), bauma (balma), aufals o ufals (alfals)...
  
  (Alguns autors han utilitzat aquest tret per donar un cert aire
  dialectal o arcaic als seus personatges o obres.)
  
  
  LES GRAFIES
  
  La pronunciació geminada (duplicada) de [l] ([ll]) és encara un fet
  normal en mots com: til·la, xarel·lo, fal·lera, i tal com hem vist a
  la lliçó 10, en mots com atleta. Però ha desaparegut en la majoria
  de les paraules en què l'ortografia manté la grafia L·L. Es tracta
  de mots cultes que tenen LL en llatí o grec.
  
  Els més usuals són: al·legar, al·legoria, al·leluia, al·licient,
  al·literació, al·locució, al·ludir, al·lucinar, al·lusió, ampul·lós,
  apel·lació, aquarel·la, bagatel·la, bèl·lic, cal·ligrafia,
  capil·lar, caravel·la, carretel·la, cavil·lar, cel·la, cèl·lula,
  circumval·lació, col·laborar, col·lació, col·lapse, col·lateral,
  col·lecció, col·lega, col·legi, col·legir, col·lisió, col·locar,
  col·loqui, compel·lir, constel·lació, cristal·lí, damisel·la,
  destil·lar, el·lipse, estel·lar, excel·lent, expel·lir, fal·laç,
  fal·lera, fal·lible, flagel·lar, fregatel·la, gàl·lic, goril·la,
  hel·lènic, idil·li, il·lació, il·legal, il·legítim, il·lès,
  il·liberal, il·lícit, il·limitat, il·lògic, il·luminar, il·lús,
  il·lustrar, imbecil·litat, impel·lir, instal·lar, intel·lecte,
  intel·ligència, interpel·lar, libèl·lula, lil·liputenc, mal·leable,
  medul·la, mel·liflu, metàl·lic, metal·loide, mil·lenari, mil·lèsim,
  miscel·lània, mol·lície, mol·lusc, mortadel·la, nul·la, novel·la,
  nul·litat, ombrel·la, oscil·lar, pal·li, pàl·lid, paral·lel,
  parcel·la, pastorel·la, pel·lícula, pul·lular, pupil·la,
  pusil·lànime, putxinel·li, rebel·lió, repel·lir, satèl·lit,
  síl·laba, sil·logisme, sol·lícit, taral·lirot, tel·lúric, til·la,
  titil·lar, tranquil·litat, vacil·lar, vel·leïtat, violoncel·lista,
  xarel·lo, xinel·la, xitxarel·lo.
  
  I alguns noms propis com: Apel·les, Apol·lo, Apol·loni, Aquil·les,
  Avel·lí, Brussel·les, Cal·límac, Cal·lipse, Gal·la, Gàl·lia,
  Gal·lípoli, Compostel·la, Marcel·la, Marcel·lí, Camil·la, Ciril·li,
  Sal·lusti, Tertul·lià i Tul·li.
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació