CODI ACTIVITAT: TMS10001

FONT : HOMS, LL. et al. Tornaveu 1r. BUP. Ed. Barcanova


L'ADJECTIU

Els adjectius són uns mots dependents d'un nom substantiu. Aquesta dependència es manifesta en la forma i en el significat.

a. L'adjectiu ha de concordar amb el substantiu en gènere i nombre.

b. L'adjectiu necessita la presència d'un substantiu per atribuir-li el significat que expressa.

el cistell buit la capsa buida
els cistells buits les capses buides

Observa que l'adjectiu buit pren una forma quan acompanya un nom de gènere femení així ho fan la majoria dels adjectius . S ' anomenen adjectius de dues terminacions o variables . N ' hi ha d ' altres que només tenen una forma tant si acompanyen un nom masculí com un nom femení.

 

l'aprenent jove l'aprenenta jove
els aprenents joves les aprenentes joves

S'anomenen adjectius d'una sola terminació o invariables.

ADJECTIUS D’UNA TERMINACIÓ ÚNICA

1. Primer grup

Format pels adjectius acabats en -A els quals, per regla general, se substantiven fàcilment:

agrícola, belga, celta, entusiasta, hipòcrita, patriarca, idiota, idòlatra indígena, nòmada, etc.

Cal remarcar, dins aquest grup, la presència dels mots acabats en

 

-cida: homicida, parricida, etc.
-ista: altruista, excursionista, etc.

2. Segon grup

Format pels adjectius que acaben en:

 

-aç: audaç, capaç, sagaç
-iç: feliç
-oç: precoç, feroç, atroç

Tingueu en compte les formes de plural d'aquests adjectius: feliços, felices, per exemple.

No està acabat!
    


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació