CODI ACTIVITAT: TMS12024


FONT : CORMAND, J.M. i altres. Llibre taronja 3. Ed. Casals


  
  
  
  Substitució pronominal d'OI + OD
  
  
  Quan el pronom d'OI singular "li" està en contacte amb els pronoms
  d'OD definits "el, la, els, les", o l'indefinit "en", en molts
  parlars es fa la combinació següent:
  
  
  OI  OD  OI OD
  
  LI + EL = Ll'L  Dóna el llapis al noi: Li'l dóna / Dóna-li'l
  LI + LA = LI LA  Dóna la ploma al noi: Li la dóna / Dóna-li-la
  LI + ELS = Ll'LS  Dóna els llapis al noi: Li'ls dóna / Dóna-li'ls
  LI + LES = LI LES Dóna les plomes al noi: Li les dóna / Dóna-li-les
  LI + EN = LI'N  Dóna llapis al noi: Li'n dóna / Dóna-li'n
  
  
  Però en molts altres parlars, el pronom li es transforma en hi i
  s'inverteix l'ordre de col·locació:
  
  OI  OD  OD OI
  
  LI + EL = L'HI  Dóna el llapis al noi: L'hi dóna / Dóna-l'hi
  
  LI + LA = LA HI * Dóna la ploma al noi: La hi dóna / Dóna-la-hi
  
  LI + ELS = ELS HI Dóna els llapis al noi: Els hi dóna / Dóna'ls-hi
            / Va donar-los-hi
  
  LI + LES = LES Hl Dóna les plomes al noi: Les hi dóna / Dóna-les-hi
  
  LI + EN = N'HI  Dóna llapis al noi: N'hi dóna / Dóna-n'hi
  
  * (En llengua parlada pronunciat l'hi)
  
  
  Qualsevol dels dos esquemes és vàlid en llengua escrita, encara que
  a cada zona de l'idioma es tendeix a fer-hi servir aquell que més
  coincideix amb la pròpia llengua parlada.
  


  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació