CODI ACTIVITAT: TMS13023


FONT : CORMAND, J.M. i altres. Llibre taronja. Ed. Casals


  
  
  
  
  Algunes vegades el complement nominal és un relatiu. En alguns
  casos, l'ús del relatiu en llengua escrita és una mica diferent de
  l'ús en llengua parlada, com és el cas quan duu una preposició al
  davant. Per això, cal que us mireu bé el quadre de formes.
  
  referent a persona:
  
  de qui/del qual, de la qual, dels quals, de les quals
  amb qui/amb el qual, amb la qual, amb els quals, amb les quals
  a qui/al qual, a la qual, als quals, a les quals
  per qui/pel qual, per la qual, pels quals, per les quals
  
  referent a cosa
  
  de què/del qual, de la qual, dels quals, de les quals
  amb què/amb el qual, amb la qual, amb els quals, amb les quals
  a que/al qual, a la qual, als quals, a les quals
  
  referent a lloc
  
  on, en què/en el qual, en la qual, en els quals, en les quals
  d'on/del qual, de la qual, dels quals, de les quals
  per on/pel qual, per la qual, pels quals, per les quals
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació