CODI ACTIVITAT: TMS17001

FONT : ATRIAN, S. i altres. Som-hi! 1. Editorial Barcanova.


LES PREPOSICIONS

PREPOSICIONS ÀTONES: a, amb, de, en, per

PREPOSICIONS TÒNIQUES: cap, contra, des, durant, entre, envers, fins, llevat, malgrat, mitjançant, segons, sense, sobre, sota, ultra, vers...

PREPOSICIONS C0MPOSTES: per a, fins a, cap a, contra de, sobre de, sota de, des de...

(Recorda també les contraccions al/als, del/dels, pel/pels.)

Exemples:

Vaig a Lloret de Mar.
Arribarem cap a les deu.
El vols amb
sucre o sense?
El llapis és sobre la taula.
En Lluís parlva entre crits dels altres.
Ho vaig veure des de casa.

La llengua ha creat, a més, grups de mots que, junts, fan la funció d'una preposició. Anomenem aquests grups locucions prepositives.

Exemples:

No hi anirem més a partir d 'ara.
Per culpa de
l'Anna no en volen saber res.

Algunes d'aquestes locucions prepositives són: a causa de, a desgrat de, a despit de, a excepció de, a favor de, a fi de, a força de, a partir de, a través de, al costat de, al llarg de, al peu de, amb vista a, d’acord amb, de part de, en comptes de, en lloc de, en contra de, en esguard de, en virtut de, per culpa de.

I encara alguns adverbis i locucions adverbials poden convertir-se en locució prepositiva per mitjà de la preposició de:

Adverbis

Li va caure arran.
El vaig veure davant.
Vivien molt lluny.
Van sortir tots fora.

Preposicions

Arran d’aquell fet ni hi van tornar.La noia va passar davant de tots.
M’agrada més tenir-lo lluny de la pell
. Fora de la casa no hi havia cap cotxe.

PREPOSICIONS: FUNCIÓ I EXEMPLES ....(en construcció)


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació