CODI ACTIVITAT: TMS18001


FONT : HOMS, Ll.; ROSELL, J. TORNAVEU . 2n de BUP. Editorial Barcanova


CONJUNCIONS

La conjunció és una partícula que serveix per a enllaçar dues o més oracions. La conjunció estableix dos tipus de relació entre les oracions que enllaça:

a/ Coordinació: la conjunció coordinant uneix dues oracions al mateix nivell sintàctic.

Vaig abraçar el noi. Li vaig donar les gràcies.

Vaig abraçar el noi i li vaig donar les gràcies.

b/ Subordinació: la conjunció subordinant transforma una oració (la subordinada) en element completiu de l'altra (la principal).

M'agrada molt que diguis aquestes coses.


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació