CODI ACTIVITAT: TMS04031


FONT : CORMAND, J.M. i altres. Llibre lila 1. Ed. Casals


  
  
  
  L'ARTICLE
  
  
  Sovint, davant dels noms o substantius, fem servir les formes el,
  la, els o les, anomenades articles i que concorden en gènere i
  nombre amb el nom que acompanyen: la taula, el llibre, els amics,
  les cames.
  
  Centrant-nos en les formes de singular, ens adonem que les escrivim
  de manera diferent; així tenim
  
  la taula 
  l'olla 
  l'herba
  
  el llibre 
  l'amic 
  l'home
  
  Fixem-nos, doncs, que tant la forma de femení com la de masculí
  s'apostrofen davant d'un nom que comença per vocal o per h.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació