CODI ACTIVITAT: TMS05030


FONT : CORMAND, J.M. i altres. Llibre lila 1. Ed. Casals


  
  
  
  Els determinants
  
  
  Els determinants formen part del SN i ens indiquen:
  
  la relació amb la persona gramatical la quantitat (concreta,
  aproximada i ordenació)
  
  aquell noi 
  tres papallones 
  una llibreta 
  el meu jersei
  
  aquell, tres, una, el meu són determinants.
  
  Hi ha també l'article que és la forma més concreta de determinar el
  nom:
  
  el raïm 
  el / en Pere
  
  
  DEMOSTRATIUS I POSSESSIUS
  
  Els determinants que estan directament relacionats amb la persona
  gramatical són: els demostratius i els possessius.
  
  Els demostratius només ens indiquen dos termes diferents de
  llunyania.
  
  
  Vegem-ho:
  
  prop de - 1.ª i 2.ª persones: JO, TU, NOSALTRES, VOSALTRES
  
  aquest, -a
  aquests, -es
  això
  
  prop de - 3.ª persona: ELL, ELLA, ELLS, ELLES
  
  aquell, -a
  aquells, -es
  allò
  
  
  Els possessius ens indiquen de qui és allò de què es parla. Fem tres
  menes de distinció segons pertanyin a la
  
  
  1.ª persona      2.ª persona       3.ª persona
  Jo, Nosaltres     Tu, Vosaltres      Ell, -a, Ells, -es
  
  el meu, -va      el teu, -va       el seu, -va
  els meus, -ves    els teus, -ves     els seus, -ves
  
  el nostre, -a     el vostre, -a      el seu, -va
  els nostres, -es   els vostres, -es    els seus, -ves
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació