CODI ACTIVITAT: TMS08029


FONT : CORMAND, J.M. i altres. Llibre lila 1. Ed. Casals


  
  
  
  Forma dels quantificadors
  
  
  variables                        invariables
  varien segons el gènere i el nombre
  
  quant (de)  quanta (de)  quants (de)  quantes (de)
  molt (de)  molta (de)  molts (de)  moltes (de)   més 
  tant (de)  tanta (de)  tants (de)  tantes (de)   menys 
  poc     poca     pocs     poques     massa 
                               força 
  varien segons el nombre                 gens de 
                               prou 
  bastant (de)               bastants (de)  que
  gaire                  gaires
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació