Guia d'aprenentatge i de navegacióAprendre a aprendre Anterior Següent

Tot i els avantatges que et suposarà ser autoaprenent, el fet de ser protagonista actiu/activa del procés de formació significa que cal que prenguis la responsabilitat de dirigir el teu procés d’autoaprenentatge fora de l’ambient d'una classe convencional. Assumir aquesta responsabilitat implica:

Ser protagonista del propi procés d’aprenentatge requereix, doncs, una actitud activa! Sigues autònom/autònoma!

Per fer una bona feina és del tot imprescindible que tinguis en compte tot això que t’hem dit.

Els meus objectius
Necessitats o mancances que detecto pel que fa a l’ús de la llengua:

Objectius generals d’aprenentatge:

Objectius concrets d’aprenentatge:

Nivell inicial de treball:

Pla de treball (calendari, horaris, lloc de treball, recursos…:

Avaluació (inicial, contínua i final); calendari i metodologia: